AKTUÁLNÍ PROGRAM

  50. Seminární kurz bude 20.1. - 24.1.2020 v Pardubicích, pod názvem

dokument ke stažení  FLEXOTISK - ZÁKLADNÍ KURZ.


dovolujeme si Vám oznámit, že Československá flexotisková asociace
připravila další, již 50. seminární kurz - Základní kurz flexotisku.

Je zaměřený na potřebné praktické znalosti techniků, strojmistrů ve flexotisku - slouží také jako rekvalifikace tiskařů na obor flexo i pracovníků grafických studií.

Absolventi získají osvědčení o absolvování kurzu, které bude potvrzeno odborným a organizačním garantem.

Termín konání : 20.1. - 24.1.2020
Místo konání : Technologický pavilon FCHT Univerzity Pardubice,
Katedra polygrafie a fotofyziky, Pardubice - Doubravice 41

Učební program je celotýdenní s praktickou výukou a je zakončen zkouškou
a předáním diplomu o absolvování kurzu.

Termín závazných přihlášek je 13.1.2020

Organizační zajištění a odpovědi na Vaše případné dotazy:

ČS VTS - CFTA
Ludmila Belicová
- tajemník společnosti
Novotného lávka 5
116 68 PRAHA 1
E-mail: l.belicova@seznam.cz
Mob. tel.: +420 / 777 313 897